Fijn dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Buitenplaats Hofstede. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van de plannen om op de locatie van het voormalige sauna- en bowlingcomplex en tennisbaan Hofstede een nieuwe buitenplaats te realiseren. In het plan is een openbaar park en een kleinschalig woningbouwplan opgenomen. Hiermee krijgt Buitenplaats Hofstede de nieuwe kwaliteit die het verdient. Een buitenplaats waar ook omwonenden weer met plezier komen.
Het participatietraject waarin we omwonenden informeren en vragen mee te denken over de plannen, is in volle gang. In deze eerste nieuwsbrief blikken we terug op de participatie­bijeenkomst die heeft plaats­gevonden en kijken we vooruit naar de verdere stappen in het participatie­traject.

Op de website buitenplaatshofstede.nl vindt u alle informatie over het openbare park, het woning­bouwplan en het participatie­traject. Via deze nieuws­brief en de website houden we u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.

De participatiebijeenkomst vond online plaats op 1 april jongstleden. Tijdens de bijeenkomst werd de laatste status van het plan toegelicht en werden de keuzes voor het landschappelijke plan gepresenteerd. Ook werd een voorproefje van de architectuur gegeven aan de hand van een aantal schetsen en referentie­beelden. Uiteraard was er tijdens de bijeenkomst voldoende tijd ingeruimd om vragen van deel­nemers te beantwoorden. De presentatie van de bijeenkomst kunt u via de website bekijken.

Tot en met donderdag 22 april 2021 staat de mogelijkheid open om mee te denken over de plannen voor Buitenplaats Hofstede. Op de website kunt u een idee of aandachtspunt indienen. Voor de inrichting van het toekomstig openbare park is er een online enquête opgesteld, zodat we meer inzicht krijgen in de wensen van de gebruikers van de Landgoederen­zone. Wij stellen het zeer op prijs als u deelneemt aan deze enquête. Het invullen neemt een aantal minuten in beslag.

Heeft u een vraag? Op de website zijn antwoorden op veel vragen opgenomen. Staat uw vraag er niet bij, stel deze dan eenvoudig online via het contactformulier. Hieronder hebben we een drietal veel gestelde vragen uitgelicht.

Wat is de huidige status van het woningbouwplan?

Er is de afgelopen periode veel overleg gevoerd met de Provincie, de gemeente, direct omwonenden en omliggende bedrijven en organisaties. Op de website staat het plan, zoals deze na afstemming vorm heeft gekregen. Na het afronden van het participatietraject, wordt het plan verder uitgewerkt. Bij een positief besluit over het plan door gemeente en ontwikkelaar, zal de benodigde bestemmingsplanprocedure worden opgestart om de bestemming te wijzigen en het plan te realiseren.

Wat is natuur-inclusief bouwen?

Dit is een vorm van duurzaam bouwen waarbij een plan zodanig gebouwd en ingericht wordt dat het bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. In de enquête over het openbare park zijn hier veel voorbeelden van opgenomen, waar u uw mening over kunt geven, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van kunstnesten voor vogels of het dimmen van verlichting voor vleermuizen.

Wat gebeurt er met mijn ideeën?

Om tot het beste plan te komen, verzamelen wij ideeën, voorkeuren en aandachtspunten van alle belang­hebbenden. Uw inbreng wordt zorgvuldig afgewogen, maar het is niet altijd mogelijk een idee te honoreren. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de gemeente of financieel niet haalbaar is. Op basis van alle inbreng besluiten de gemeente en de ontwikkelaar hoe het plan straks het beste kan worden vormgegeven.

Hieronder zetten we de belangrijkste data voor u op een rij;

  • 22 april 2021: laatste dag om de online enquête in te vullen en uw ideeën via het contactformulier in te brengen
  • 27 april 2021: de eerste resultaten van de enquête verschijnen op de website
  • medio mei: eindrapport van het participatietraject online beschikbaar en vervolgstappen inzichtelijk

7 oktober - Meet & Greet

Kom ook langs!

Om meer informatie te ontvangen over het project bent u 7 oktober vanaf 16.00 uur van harte welkom bij de Meet & Greet op de projectlocatie.

Wanneer

Zaterdag 7 oktober

Tijd

Ontvangst vanaf 16:00 uur

Waar

Projectlocatie Buitenplaats Hofstede, Van Vredenburchweg Rijswijk (voor wie met de auto komt: inrijden vanaf de zijde van de Huis te Landelaan),
route