Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Mogelijk staat het antwoord al in deze rubriek ‘Vraag & Antwoord‘. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Olsthoorn Makelaars; telefoon 070 – 308 46 56.

De woningen

Duurzaamheid

De grondgebonden woningen (dit zijn de bouwnummers 17 tot en met 39) worden gasloos (all-electric) en energieneutraal uitgevoerd. Energieneutraal betekent dat alle gebouwgebonden energie zelf door de woning wordt opwekt. Gebouwgebonden energie is de energie die nodig is voor de woning zélf, zoals verwarming, ventilatie en elektra. Dit betekent dat uw energielasten minimaal zullen zijn.
De woningen worden voorzien van een bodemwarmtepomp/ WKO installatie (Warmte – Koude Opslag). 

De appartementen en penthouses (dit zijn de bouwnummers 1 tot en met 16) worden volgens de BENG norm opgeleverd. Dit staat voor ‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’. Door het beperkte dakvlak kunnen er niet voldoende zonnepanelen op het dak worden geplaatst om energieneutraal te bereiken. De appartementen worden echter wel zeer duurzaam en energiezuinig gebouwd. De appartementen worden gasloos en met een bodemwarmtepomp/WKO installatie (Warmte – Koude Opslag) opgeleverd. Hierdoor zal het energieverbruik van de appartementen laag zijn.

Energieneutraal wonen betekent niet dat de woning helemaal geen externe energietoevoer meer nodig heeft, want naast gebouwgebonden energie gebruikt men ook nog gebruikerssgebonden energie voor alle apparaten die in huis staan, zoals de wasmachine, koelkast en computer. Energieneutraal wonen betekent wel dat uw verbruik laag zal zijn.

Warmte-en koudeopslag (WKO) is een duurzame en betrouwbare methode om de woning of het appartementengebouw te verwarmen en te koelen met warmte of koude die tijdelijk is opgeslagen in de bodem. Daarmee bespaart u op energie en CO2-uitstoot. Een WKO-installatie verwarmt en enkele graden koelt door middel van bodemenergie: het grootschalig opslaan van warmte en koude in water diep onder de grond. In de zomer wordt koud water uit de bodem gehaald en via een warmtewisselaar ingezet om het gebouw (enkele graden) te koelen. Tegelijkertijd wordt de warmte uit uw gebouw afgevoerd en in de bodem opgeslagen voor gebruik in de winter. Met behulp van een warmtepomp wordt het water in de winter vervolgens op de ideale temperatuur gebracht.

Vloerverwarming

De woningen en de appartementen zijn allen voorzien van vloerverwarming.

Opties

Vanwege de ligging van het project in de landgoederenzone is er door de gemeente en ontwikkelaar afgesproken dat er niet meer bebouwd mag worden dan in het verleden het geval was. Vanwege deze afspraak is in het bestemmingsplan het vergunningsvrij bouwen uitgesloten en is enkel bij de 2/1 kap bosvilla’s en de bos herenhuizen een uitbouw van 1,8 m mogelijk.

Hiernaast zijn uiteraard diverse indelingsvarianten mogelijk zoals voor/achter koken, het verplaatsen of laten vervallen van (niet constructieve) scheidingswanden en zolderindelingen. Vanwege het groot aantal verschillende woningtypen zullen veel van deze wensen specifiek per koper /bouwnummer van toepassing zijn en is het mogelijk deze rondom en na het verkoopmoment individueel met de aannemer te bespreken.

Gevelwijzigingen

Het project is als geheel uitgewerkt en met specifieke materialen afgestemd op de omgeving. Op basis van het huidige ontwerp wordt / is de omgevingsvergunning aangevraagd. Het is zodoende niet mogelijk om gevelwijzigingen door te voeren.

Afwerking

De badkamer, het toilet en de keuken kunnen casco worden opgeleverd. De woning zelf kan niet casco worden opgeleverd.

Berging

Alle grondgebonden woningen zijn voorzien van een berging; veel woningen hebben deze in de achtertuin in de verschillende afmetingen. De grootste bergingen hebben de maat van een garage, maar worden volgens de regels van Woningborg ook bergingen genoemd. Een aantal woningen is voorzien van een berging in het woningvolume. Voor de bouwnummers 18 t/m 20 is een extra separate fietsenstalling opgenomen in het gemeenschappelijke gebied voor bouwnummer 18.

Vliering

Ja, de zolder (vliering) in de 2/1 kap woningen aan de Van Vredenburchweg is via een vlizotrap te bereiken en met een stahoogte van circa 2 meter hoog en daardoor goed bruikbaar.

Tuin

Aan de voorzijde komen lage bladhoudende beukenhagen die in stand gehouden dienen te worden. De erfafscheidingen tussen de woningen onderling is aan de kopers zelf. Hier kunnen de buren onderling afspraken over maken. De zijkanten/achterkanten die grenzen aan openbaar/ gemeenschappelijk gebied worden voorzien van stalen hekwerken met hedera.

Aan de voorzijde van de bouwnummers 38 en 39 komt een gemetseld muurtje met stalen buisrailing.

Bij bouwnummers 22 t/m 36 en 17 is een (beperkt) deel van de kavel water. Een indicatie van de wateroppervlaktes kunt u terugvinden op de prijslijst.

De appartementen

Duurzaaamheid

De appartementen en penthouses (dit zijn de bouwnummers 1 tot en met 16) worden volgens de BENG norm opgeleverd. Dit staat voor ‘Bijna Energie Neutraal’. Door het beperkte dakvlak kunnen er niet voldoende zonnepanelen op het dak worden geplaatst om energieneutraal te bereiken. De appartementen worden echter wel zeer duurzaam en energiezuinig gebouwd. De appartementen worden gasloos en met een bodemwarmtepomp/WKO installatie (Warmte – Koude Opslag) opgeleverd. Hierdoor zal het energieverbruik van de appartementen laag zijn.

Warmte-en koudeopslag (WKO) is een duurzame en betrouwbare methode om de woning of het appartementengebouw te verwarmen en te koelen met warmte of koude die tijdelijk is opgeslagen in de bodem. Daarmee bespaart u op energie en CO2-uitstoot. Een WKO-installatie verwarmt en enkele graden koelt door middel van bodemenergie: het grootschalig opslaan van warmte en koude in water diep onder de grond. In de zomer wordt koud water uit de bodem gehaald en via een warmtewisselaar ingezet om het gebouw (enkele graden) te koelen. Tegelijkertijd wordt de warmte uit uw gebouw afgevoerd en in de bodem opgeslagen voor gebruik in de winter. Met behulp van een warmtepomp wordt het water in de winter vervolgens op de ideale temperatuur gebracht.

Vloerverwarming

De woningen en de appartementen zijn allen voorzien van vloerverwarming.

Opties

Er zijn uiteraard diverse indelingsvarianten mogelijk zoals het verplaatsen of laten vervallen van (niet constructieve) scheidingswanden. Vanwege het groot aantal verschillende woningtypen zullen veel van deze wensen specifiek per koper /bouwnummer van toepassing zijn en worden om die reden rondom en na het verkoopmoment individueel met de aannemer besproken.

Lift

Het Landhuis is voorzien van een lift naar elke etage van het Landhuis.

Berging

Elk appartement heeft op de begane grond een berging van circa 5m2.

Dakterras

Bouwnummer 15 van het landhuis is voorzien van een dakterras, bereikbaar via een vaste trap en elektrisch te openen dakkoepel.

VVE Landhuis

Het Landhuis (appartementengebouw) krijgt een Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging regelt het beheer en het onderhoud van het gebouw. Alle eigenaren van een appartement in het gebouw zijn lid van de VvE. De VvE heeft een bestuur dat de taken uitvoert.

Elke maand betaalt u servicekosten aan de VvE voor uw appartement en apart servicekosten voor de eventuele parkeerplaats(en). Van de servicekosten worden o.a. verzekeringen betaald en voor onderhoud gereserveerd. Gebruikelijk is dat de bijdrage aan de VvE maandelijks betaald wordt. Bij de oprichtingsvergadering van de VvE, die gehouden wordt voordat de oplevering van de appartementen plaatsvindt, wordt bepaald hoe hoog de bijdrage is. De bijdrage is niet van de belasting aftrekbaar en zijn lasten die u heeft naast uw hypotheeklasten. De oprichting van de Vereniging van Eigenaren geschiedt op initiatief van de VvE-beheerder. De hoogte van de VvE bijdrage is nog niet bekend. Voor een indicatie van de bijdrage kan ongeveer gerekend worden op €1,65 per m² per maand. Dat zou betekenen afhankelijk van de grootte van het appartement tussen de €200 en €300 per maand. Dit bedrag is een indicatie.

De ontwikkelaar realiseert zich dat een VVE voor de meeste toekomstige bewoners een nieuwe situatie is. Daarom stelt NU de eerste twee jaar na oplevering een nader door NU te bepalen partij als externe beheerder aan die de vereniging gaat begeleiden en samen met u als bewoners gaat bepalen hoe het beheer verder vorm zal worden gegeven. NU draagt de eerste twee jaren na oplevering van het Landshuis de kosten voor de oprichting van de VVE en de kosten van de externe beheerder.

Keuken en Sanitair

Casco

De badkamer, het toilet en de keuken kunnen casco worden opgeleverd. De woning zelf kan niet casco worden opgeleverd. Het is niet mogelijk de badkamer en/of toilet in de appartementen / penthouses casco op te leveren.

Afwerking | sanitair en tegels

Voor het sanitair is gekozen voor een luxe lijn. Het sanitiair wordt geleverd door Van Munster Badkamers in Gouda. In de sanitair brochure, die binnenkort beschikbaar komt op de website, kunt u het sanitair per bouwnummer bekijken. Na het vervallen van de opschortende voorwaarden wordt u uitgenodigd voor een afspraak in de showroom. De adviseurs van Van Munster informeren u over het luxe sanitair dat speciaal voor Buitenplaats Hofstede is samengesteld en helpen u hiernaast graag bij het naar uw wens inrichten/aanpassen van het sanitair.

Afwerking | keuken

De keukenleverancier van Buitenplaats Hofstede is Eigenhuis Keukens aan de Ringveste in Houten. Voor het project is door de deskundigen van Eigenhuis Keukens een luxe keuken van het merk SieMatic samengesteld. In de keukenbrochure, die binnenkort beschikbaar komt op de website, kunt u het ontwerp per bouwnummer bekijken. Heeft u aanvullende of andere ideeën voor de keuken? De ontwerpers van Eigen Huis Keukens adviseren u graag!  Na het vervallen van de opschortende voorwaarden wordt u uitgenodigd voor een afspraak in de showroom.

Het Plan

Inrichting plangebied

Naar verwachting komt in/bij het toekomstige openbare deel van het landgoed een speeltuin. Dit zal in nauw overleg met en conform de eisen van de gemeente Rijswijk uitgewerkt worden.

In het toekomstig openbare deel (voor de brug) komen een 4-tal ondergrondse containers containers (restafval/ GFT/ PMD en OPK) voor de grondgebonden woningen en appartementen in het project. De woningen aan de Van Vredenburchweg worden voorzien van kliko’s

Het voorste deel (gezien vanaf de Van Vredenburchweg) van het landgoed tot en met de brug zal na de inrichting door de ontwikkelaar worden overgedragen worden aan de gemeente Rijswijk en hiermee openbaar gebied worden. Vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van dit gebied.

Aan het begin van het landgoed, aan de Van Vredenburchweg komen ter plaatse van de inrit een tweetal metselwerk kolommen om de entree van het landgoed te markeren. Er komt hier geen af te sluiten hekwerk.

De noordelijke kant van het gebied (na de brug) wordt eigendom van de toekomstige bewoners. Dit gebied wordt uitgegeven als “mandelig terrein” met een beheers vereniging.

Zie ook vraag ‘Parkvereniging’ 

Groen

Alle bomen op het terrein zijn door een deskundige beoordeeld op kwaliteit en levensvatbaarheid. De bomen die als behoudens waardig zijn gekwalificeerd en niet in de weg staan voor de bouw worden behouden. Hiernaast zullen er na de bouw veel nieuwe bomen aangeplant worden. De verwachting is dat alle uitgeefbare percelen wel een of meerdere bomen bevatten. De te handhaven bomen zijn ten tijde van de verkoop op de situatietekening verwerkt, net zoals de nieuw te planten bomen.

Beheersvereniging (Parkvereniging)

Mandeligheid is een bijzondere vorm van mede-eigendom en is als volgt in de wet beschreven: “Mandeligheid ontstaat, wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van die erven wordt bestemd bij een tussen hun opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers.” (BW boek 5 art. 60) Vaak wordt hier een Vereniging van Beheer voor opgericht. De vereniging heeft als doel het beheren van alles wat met dit mandelige terrein te maken heeft.

U koopt een woning in Buitenplaats Hofstede. Met de koop van deze woning (m.u.v. de twee woningen aan de Van Vredenburchweg en de vrijstaande woning bouwnummer 37) bent u automatisch lid van de beheersvereniging, ook wel parkvereniging genoemd. De parkvereniging is eigenaar van het gemeenschappelijk groen/water/weg aan de noordzijde van het plangebied. Dit gemeenschappelijk gebied is openbaar toegankelijk, maar dus gemeenschappelijk eigendom. Samen met de andere mede-eigenaren beheert u het mandelige gebied en bent u verplicht om het gebied te onderhouden, te reinigen en te vernieuwen (indien nodig). Met een beheersvereniging kan het niet meer voorkomen dat slechts één mede-eigenaar het onderhoud regelt en uit eigen zak betaalt om vervolgens dit te vorderen bij de andere mede- eigenaren. Dit wordt namelijk door de beheersvereniging geregeld. De leden van de vereniging bepalen zelf wat de hoogte van de contributie (bijdrage in onderhoud) wordt. De beheersvereniging wordt opgericht door de notaris en vervolgens ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De notaris zal een model oprichtingsakte voor de Beheersvereniging Buitenplaats Hofstede opstellen. De bijdrage is niet van de belasting aftrekbaar en zijn lasten die u heeft naast uw hypotheeklasten.

De vereniging kan bijvoorbeeld besluiten om zelf een tuincommissie op te richten die bestaat uit leden die het leuk vinden om te tuineren. Een bijkomend voordeel kan zijn dat hierdoor de beheerslasten worden verlaagd.

De ontwikkelaar realiseert zich dat een beheersvereniging voor de meeste toekomstige bewoners een nieuwe situatie is. Daarom stelt NU Projectontwikkeling de eerste twee jaar na oplevering een nader door NU Projectontwikkeling te bepalen partij als externe beheerder aan die de vereniging gaat begeleiden en samen met u als bewoners gaat bepalen hoe het beheer verder vorm zal worden gegeven. NU Projectontwikkeling draagt de eerste twee jaren na oplevering van het mandelig gebied de kosten voor de oprichting van de beheervereniging en de kosten van de externe beheerder. Ook betaalt NU Projectontwikkeling gedurende het eerste jaar na oplevering de kosten van het groenonderhoud.

De kosten voor het onderhoud (zowel dagelijks onderhoud als groot onderhoud) worden betaald uit de bijdragen die de leden betalen. De externe beheerder zal in overleg met de leden een begroting opstellen, waarbij duidelijk wordt welk onderhoud voor het mandelig terrein te verwachten is en wat hiervan de kosten zijn. Vervolgens zal per bouwnummer worden aangegeven wat hiervoor de maandelijkse bijdrage zou kunnen zijn.

De hoogte wordt bepaald op basis van uw aandeel in het mandelig terrein en de nog vast te stellen begroting. In de akte van levering staat beschreven wat uw aandeel is. Een grove indicatie is dat de bijdrage bij aanvang circa €40,00 per maand per lid zal bedragen. Dit bedrag is mede afhankelijk van welke beheersonderdelen worden uitbesteed of in eigen beheer worden uitgevoerd.

Met de gemeente Rijswijk is afgesproken dat het gebied openbaar toegankelijk dient te blijven en daarom niet afgesloten mag worden.

Zoals bij de meeste gemeenschappelijke terreinen geldt voor uw terrein ook een aantal spelregels. Deze zijn vastgelegd in de akte van levering van uw kavel in het artikel mandeligheid. Aanvullend kan een huishoudelijk reglement opgesteld worden. In een huishoudelijk reglement kan bijvoorbeeld ook de beeld en kwaliteit van het terrein worden vastgelegd. In een van de eerste vergaderingen van de beheer vereniging kan door de bewoners zelf, onder begeleiding van de door NU Projectontwikkeling vast te stellen beheerder, hier een aanzet toe worden gegeven.

Parkeren

Alle woningen hebben 1 of meer parkeerplaatsen op eigen terrein, danwel gereserveerd op een gemeenschappelijk parkeerterrein. Deze parkeerplaatsen moeten in stand gehouden worden.

(Let op, alle parkeerplaatsen zijn onoverdekt)

Hieronder staat het parkeren verder toegelicht voor parkeren op gemeenschappelijke parkeerterreinen:

Parkeren appartementen en penthouses

• Alle appartementen (bouwnummer 1 t/m 14) hebben standaard 1 parkeerplaats op het gemeenschappelijk parkeerterrein naast het Landhuis. Deze parkeerplaatsen zijn opgenomen in de koopsom. Er zijn nog 5 extra parkeerplaatsen op het gemeenschappelijke parkeerterrein naast het Landhuis ten behoeve van de appartementen/penthouses te koop. De prijs van deze parkeerplaatsen bedraagt ca € 17.500,-.

• De penthouses (bouwnummer 15 en 16) hebben standaard 2 parkeerplaatsen op het gemeenschappelijk parkeerterrein. Deze parkeerplaatsen zijn opgenomen in de koopsom. Er zijn nog 5 extra parkeerplaatsen op het gemeenschappelijke parkeerterrein naast het Landhuis ten behoeve van de appartementen/penthouses te koop. De prijs van deze parkeerplaatsen bedraagt ca € 17.500,-.

• Op deze parkeerplaats bij het Landhuis zijn ook 2 parkeerplekken voor bouwnummer 21, direct naast de buitenberging van bouwnummer 21 voorzien. Eén plek zit in de prijs, de andere plek moet verplicht worden aangekocht (prijs ca. €17.500)

Parkeerterrein tussen vrijstaande woning (bouwnummer 17) en boerderij:

• 2 parkeerplaatsen horen bij de bouwnummer 17, 18, 19 en 20 (1 parkeerplaats  is in de koopsom opgenomen en 1 parkeerplaats moet verplicht worden aangekocht; prijs ca. €17.500. Bij bouwnummer 17 zijn deze 2 parkeerplaatsen opgenomen in de koopsom).

• Tevens zijn er twee bezoekersparkeerplaatsen, welke qua eigendom in de gemeenschap vallen en dus openbaar toegankelijk zijn en moeten blijven.

Zie voor overig bezoekersparkeren en fietsenstalling hieronder:

• In het toekomstige gemeenschappelijke deel zijn langs het water 6, schuin tegenover de hoofdentree van het Landhuis 5 en voor de boerderij 2 openbaar toegankelijke bezoekersparkeerplaatsen opgenomen.

• Ter hoogte van bouwnummer 18 is een (extra) fietsenstalling voor bouwnummers 18, 19 en 20 opgenomen.

Parkeren | extra

Ja, voor het landhuis wel: er zijn 5 extra parkeerplaatsen voor de appartementen/penthouses te koop (prijs ca. €17.500).
Voor een aantal grondgebonden woningen (bouwnummers 18 t/m 21) is het aankopen van een extra (2e) parkeerplaats verplicht (zie vraag ‘Hoe is parkeren in de wijk geregeld?’).

Parkeren | Laadpaal

Nee, maar deze zijn optioneel te plaatsen (kosten nader te bepalen door de aannemer).

De planning

Gemeentelijke procedures

Het bestemmingsplan voor Buitenplaats Hofstede is onherroepelijk. Voor de realisatie van het project is een omgevingsvergunning verleend.

Start verkoop

Het Start Verkoop event heeft plaatsgevonden op 1 april 2023.

U kunt zich inschrijven voor één of meer woningen. In de woningzoeker op de website kunt u per bouwnummer de details van de woning en een ingekleurde plattegrond bekijken. Hier ziet u ook of de woning beschikbaar is.

Voor de start verkoop zijn degene die tijdens de Presale een woning gereserveerd hebben, in de gelegenheid gesteld de betreffende woning te kopen. Voor de resterende woningen werkt de toewijzing als volgt: is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Bij het toewijzen van woningen waarvoor meerdere kandidaten zijn, is een kandidaat die al een financiële check heeft gedaan en heeft meegezonden in het voordeel. Mochten hier meerdere kandidaten aan voldoen, dan beslist de ontwikkelaar uiteindelijk aan welke kandidaat de woning wordt toegewezen. De overige kandidaten worden op de reservelijst geplaatst en door de makelaars op de hoogte gehouden. In uw account-omgeving kunt u meer lezen over de ‘financiële check’.

Start Bouw

De bouw is in volle gang. Na de zomer is gestart met de bouwwerkzaamheden zoals de sloop van de huidige opstallen, het bouwrijp maken van het gebied en (voor) aanleg van toekomstige ondergrondse infra ten behoeve van riolering en nuts-partijen. In oktober 2023 is de bouw van de woningen gestart, waarna aan het einde van de bouw de inrichting van de buitenruimten van het landgoed zal starten.

Bouwtijd

We verwachten een totale bouwtijd van ruim 1,5 jaar.

Planning | oplevering

Met de huidige planning verwachten we dat dit medio 2025 zal zijn.

De financiering

Financiële check

Bij het toewijzen van een reservering waarbij meerdere kandidaten interesse hebben in hetzelfde bouwnummer, kijken we namelijk of een kandidaat een financiële check heeft laten doen. Het (laten) uitvoeren en meezenden van een financiële check kan dus in uw voordeel werken. Een financiële check geeft aan dat u weet wat u bij de bank kunt lenen. U kunt ons dit laten weten door een document van uw bank, hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker bij uw inschrijving voor de Presale na 28 oktober mee te sturen. Betaalt u uit eigen middelen, dan kunt u ons een verklaring ‘aankoop uit eigen vermogen’ sturen en heeft u geen financiële check nodig.

Met een financiële check willen we ervoor zorgen dat we een woning exclusief reserveren voor diegene voor wie de aankoop financieel haalbaar is.

In uw account kunt u een voorbeeld zien van een ‘financiële check’. En het formulier ‘aankoop uit eigen vermogen’.

Financiering

De meeste banken verstrekken een rentekorting voor woningen die energiezuinig worden opgeleverd. Omdat de woningen van Buitenplaats Hofstede zeer duurzaam en energiezuinig zijn ontwikkeld, loont het de moeite om te informeren naar de voorwaarden van uw hypotheekverstrekker.

Overig

Levensloopbestendig

We treden graag in overleg met de kopers die deze wens hebben. Bouwnummers 19, 20 en 21 en de appartementen zijn al levensloopbestendig met één of meer slaapkamers op de woonverdieping. Bij de overige bouwnummers zijn sommige woningen mogelijk hierop aan te passen, andere woningen lenen zich hier minder voor.

Ontsluiting

Over het terrein loopt voetpad ’t Julialaantje. Dit voetpad wordt meer in het verlengde van de ligging ter plaatse van Voetbalvereniging K.R.S.V. Vredenburch, op de oorspronkelijke locatie gesitueerd. Dit voetpad zal tijdens de bouw gesloten zijn, maar is toekomstige de voetverbinding richting de omliggende delen van de Landgoederenzone. Er is via het landgoed geen ontsluiting richting Den Haag.

De ontsluiting per auto vindt nu plaats via de Huis te Landelaan en de Van Vredenburchweg. Inmiddels is na een participatietraject door de gemeente Rijswijk besloten dat Buitenplaats Hofstede ook na oplevering via de Huis te Landelaan en de Van Vredenburchweg per auto toegankelijk zijn. De gemeente Rijswijk zal de Van Vredenburchweg nog herinrichten.

Uitvalswegen

Binnen 10 minuten lopend naar tramhalte 17, bus 22 en 29.
Binnen 10 minuten per fiets naar Station Rijswijk, bus 30 en 53.
Circa 15 minuten fietsen naar Hollands Spoor Den Haag.

A4, A12 en A13 op 6 tot 10 minuten rijden.

Revalidatiecentrum Westhoff

Revalidatiecentrum Westhoff heeft een vergunning aangevraagd voor een beperkte uitbreiding van het pand. Hiermee wordt het pand op bepaalde plekken breder en zal er op tussengelegen laagbouw 1 of meerdere verdiepingen gerealiseerd worden. De plannen van Westhoff zijn in te zien bij de gemeente Rijswijk.

Dierenasiel

Ja, net zoals Westhoff. Ten behoeve van de ontwikkeling worden bij beide buren in opdracht van de ontwikkelaar aanvullende maatregelen getroffen tegen geluid. Hiermee wordt t.b.v. de toekomstige woningbouw voldaan aan de wettelijk geldende geluidseisen.

Archeologie

Vooruitlopend op de start van de bouw is er door de gemeente Rijswijk op de locatie een archeologische opgraving uitgevoerd. Na afloop van deze archeologische opgraving is de locatie vrijgegeven voor de start van de werkzaamheden. Tijdens de archeologische opgraving zijn diverse vondsten gedaan. De vondsten worden momenteel nader uitgewerkt door de gemeente Rijswijk en later middels een rapportage gepubliceerd.

7 oktober - Meet & Greet

Kom ook langs!

Om meer informatie te ontvangen over het project bent u 7 oktober vanaf 16.00 uur van harte welkom bij de Meet & Greet op de projectlocatie.

Wanneer

Zaterdag 7 oktober

Tijd

Ontvangst vanaf 16:00 uur

Waar

Projectlocatie Buitenplaats Hofstede, Van Vredenburchweg Rijswijk (voor wie met de auto komt: inrijden vanaf de zijde van de Huis te Landelaan),
route