HET PARTICIPATIETRAJECT

Omwonenden en belanghebbenden is gevraagd mee te denken over het plan om een nieuwe Buitenplaats te maken op de locatie van het voormalige bowling- en saunacomplex en tennisbaan Hofstede. Aan de hand van een enquête zijn ideeën, vragen en aandachtspunten opgevraagd. Op basis van deze inbreng kunnen we tot het best mogelijke plan komen. Dit plan kent twee onderdelen waarover geparticipeerd kon worden: woningbouw en een openbaar park. De online enquête is 23 april jl. afgesloten. Onderstaand kunt u doorklikken naar het document waar u de resultaten van de enquête kunt nalezen en tevens het eindverslag van de participatie.

Een groot deel van het nu nog volledig private terrein zijn we voornemens in te richten als openbaar park en over te dragen aan de gemeente Rijswijk. Hiermee krijgt dit deel van de landgoederenzone de kwaliteit die het verdient en kan iedereen weer genieten van de groene omgeving. Het totale plan wordt met veel aandacht voor ecologie en duurzaamheid ontwikkeld. In een online enquête zijn keuzes voorgelegd en is de mogelijkheid opengesteld om ideeën aan te dragen. Op deze wijze ontstaat het best mogelijke plan voor het openbare park. In participatie termen noemen we dit ‘raadplegen’. 

In het plan voor Buitenplaats Hofstede is op beperkte schaal woningbouw opgenomen. Hierbij wordt voornamelijk op en rondom de contouren gebouwd van de voormalige bebouwing. Het participatietraject voor dit deel van het plan loopt al geruime tijd, door middel van het informeren en consulteren van direct omwonenden en omliggende organisaties. Op basis van deze consultatie zijn er aanpassingen in het plan doorgevoerd, die beter aansluiten bij de suggesties en aandachtspunten van de direct omwonenden. Dit uitgewerkte plan staat toegelicht op deze website.

Niet elk idee kan worden gehonoreerd. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de overheid of financieel niet haalbaar is. Het kan dus zijn dat de gemeente en/of de ontwikkelaar anders besluiten dan de voorkeur van de betrokkenen die geraadpleegd zijn.

Het uiteindelijke doel van het participatietraject is om waardevolle inbreng van de belanghebbenden, waar mogelijk, op te nemen in de verdere uitwerking van het plan door de ontwikkelaar. Na instemming van de gemeente vormt dit plan de basis voor een eventuele bestemmingsplanwijziging en zal de benodigde procedure in gang worden gezet.

1 april – Online bijeenkomst

Direct omwonenden en andere belanghebbenden zijn tijdens deze bijeenkomst bijgepraat over de laatste stand van zaken en het participatietraject.

1 april – Online bijeenkomst
1 april – Start enquête en online inbreng

Vanaf 1 april is de online enquête over het openbare park beschikbaar op de website. Wilt u liever rechtstreeks uw suggesties en aandachtspunten inbrengen, dan kan dit via het contactformulier op de website.

1 april – Start enquête en online inbreng
22 april – Laatste mogelijkheid enquête en online inbreng

Nadat iedereen gedurende 3 weken online inbreng heeft kunnen delen, hebben we op 23 april jl. deze mogelijkheid afgesloten en gaan we alles op een rijtje zetten. We werken toe naar een eindrapport met resultaten van het participatietraject, waaruit blijkt welke punten worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

22 april – Laatste mogelijkheid enquête en online inbreng
Vanaf 27 april – Resultaten enquête

In de week van 27 april delen we de eerste resultaten van de enquête op de website.

Vanaf 27 april – Resultaten enquête
Eind mei / begin juni – Eindverslag participatie Buitenplaats Hofstede

Het participatieverslag is afgerond en zal binnenkort op deze website worden gepubliceerd.

Eind mei / begin juni – Eindverslag participatie Buitenplaats Hofstede
Voor de zomer – Start procedure bestemmingsplan wijziging

Bij een positief besluit over het uitgewerkte plan door de ontwikkelaar en gemeente is de eerstvolgende stap het doorlopen van de noodzakelijke procedure voor een bestemmingsplanwijziging. Dit is inmiddels door de gemeente in gang gezet.

Het door de gemeente opgestelde ‘Voorontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Hofstede’ ligt gedurende 8 weken, tot 16 september 2021, ter inzage en inspraak bij de gemeente Rijswijk.

Voor de zomer – Start procedure bestemmingsplan wijziging
3e kwartaal 2022
Start verkoop
3e kwartaal 2022
1e kwartaal 2023
Start bouw
1e kwartaal 2023
voor zomer 2024
Oplevering
voor zomer 2024

Aanmelden

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan houden we u automatisch, vrijblijvend op de hoogte.

Heeft u een vraag over deze ontwikkeling? Stuur dan een mail naar: info@buitenplaatshofstede.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

"*" geeft vereiste velden aan

Rol*

Woning voorkeur*

7 oktober - Meet & Greet

Kom ook langs!

Om meer informatie te ontvangen over het project bent u 7 oktober vanaf 16.00 uur van harte welkom bij de Meet & Greet op de projectlocatie.

Wanneer

Zaterdag 7 oktober

Tijd

Ontvangst vanaf 16:00 uur

Waar

Projectlocatie Buitenplaats Hofstede, Van Vredenburchweg Rijswijk (voor wie met de auto komt: inrijden vanaf de zijde van de Huis te Landelaan),
route